paarsebalk man

 

DISCLAIMER -> Disclaimer van The Brandbank

Disclaimer:
Met het zenden van uw Logo draagt u het publicatierecht over aan De Huisstijlbank.
Zij mag het logo publiceren. De Huisstijlbank heeft het recht logo’s, zonder opgaaf van redenen,
te weigeren en niet te publiceren. Ook heeft De Huisstijlbank het recht logo’s na publicatie weer
te verwijderen. Wanneer u logo’s opstuurt waarvan het publicatierecht bij derden berust,
ligt de verantwoordelijkheid voor het schenden van dat publicatierecht bij u.
Inhoud
De door De Huisstijlbank verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar
mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden
ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder
verdere aankondiging worden gewijzigd.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies,
is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar De Huisstijlbank en auteurs
kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
De Huisstijlbank en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis
en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties
is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door De Huisstijlbank niet beoordeeld
op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. De Huisstijlbank aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
De Huisstijlbank zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk
te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing
met betrekking tot de website www.huisstijlbank.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door
De Huisstijlbank aan de wederpartij. De Huisstijlbank is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt
verkregen.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Huisstijlbank kan
niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De Huisstijlbank en
de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Huisstijlbank aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Huisstijlbank worden
onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De Huisstijlbank.
Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de
informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht
aanwijzingen van De Huisstijlbank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten
aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten,
ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 

De Huisstijlbank.nl -> een zorg minder!

De Huisstijlbank.nl
Oosterweg 1
1619 AC Andijk
Tel.:     0228 59 33 59
Fax.:    0228 59 25 14
E-mail:
info@huisstijlbank.nl

uw huisstijl in goede kwaliteit 24/7 beschikbaar
The Brandbank.eu © 2007   |   T +31 (0)228 59 33 59   |   E-mail   |   conditions   |   disclaimer